Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Víte co je DVPP?

2021 06 08 11 02 27 Martin Štecher

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Za dobu svého působení ve školách na konci světa dbám o další vzdělávání pedagogických pracovníků, ale takové, aby bylo šité na míru potřebám březovských škol.

Druhy dalšího vzdělávání jsou studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů, studium k prohlubování odborné kvalifikace.

Před jednadvaceti lety, když jsem do školy v Březové přišel, to byla malotřídka se třemi vyučujícími v základní škole a dvěma učitelkami v mateřské škole.

Dnes máme ve škole více než 40 vyučujících a už pěkné řádce z nich jsem umožnil vystudovat vysokou školu, aby splňovali kvalifikační předpoklady (např. to byl Jirka, Alena, Pavlína, Honza), jiní studovali dále, aby si rozšířili další kvalifikační předpoklady (zejména pro působení na našem lyceu - např. Petra, Tomáš, Vojta, Iva, další Petra, Zdeňka, Kristýna, Anička, Kateřina, ale také v MŠ - Magda, Kristýna, Bára), jiní si dalším studiem na vysoké škole prohlubují odbornou kvalifikaci (Veronika, Julie, Markéta, Andrea, Eva, Jitka).

Ne vždy to bylo pro nás ostatní jednoduché, neboť jsme za studující suplovali, ale všechno jsme zvládli, a proto máme vzdělaný učitelský sbor. Samozřejmě to nebylo a není jednoduché i pro samotné studující, neboť své učitelské povinnosti si musí beze zbytku plnit, proto si tolik vážím jejich snahy na sobě stále pracovat a vzdělávat se.

Všichni ostatní pedagogové se neustále průběžně vzdělávají. Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální teoretické a praktické otázky související s procesem vzdělávání a výchovy.

Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické a školní psychologie, teorie výchovy, obecné didaktiky, vědních, technických a uměleckých oborů a jejich oborových didaktik, prevence sociálně patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. Průběžné vzdělávání zahrnuje i jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků.

Naši učitelé jsou svým způsobem "distanční specialisté", neboť zvládají nejen své obory, ale i informační technologie...

Já se mohu se znalostí souvislostí distančního vzdělávání v našem pojetí vyjádřit jen k březovské škole. Naše škola distančně vzdělává více než patnáct let, a za tu dobu jsme distanční vzdělávání měli možnost nastavovat postupně podle potřeb našich žáků. Byla to cesta postupných kroků, postupného nasazování a zkoušení různých platforem, až jsme si vytvořili vlastní platformu, která je vytvořena na míru našemu školnímu vzdělávacímu programu, potřebám individuálně vzdělávaných žáků nebo studentů naší střední školy, a obsahuje vše, co potřebujeme pro efektivní výuku, a také efektivní řízení studia více než 1 130 žáků v ZŠ, 120 studentů v lyceu a také 120 dětí v mateřské škole.

Distanční výuka je i při použití těch nejdokonalejších nástrojů (které školy mají jen krátkou dobu) v porovnání s prezenční výukou velice neefektivní. Jednou z forem distanční výuky je i online výuka pro individuálně vzdělávané žáky, kterou naše škola nabízí od 1. září 2014. Výhoda online výuky není, že by byla stejně nebo více efektivní jako prezenční výuka. Výhodou online výuky je, že s její pomocí můžete vzdělávat žáky/studenty, kteří by k tomu jinak neměli možnost (nemocní, nepřítomní), nebo jako v předcházejících dvou letech, v době uzavření škol.

Náš způsob (i distanční) výuky a řízení není otázka dní, ale roků trpělivé práce.

Březovští učitelé dlouhé roky dokazují, že distanční vzdělávání je pro ně běžnou záležitostí; že také distanční a reálná online výuka je pro ně roky běžnou záležitostí.

Na rozdíl od většiny českých škol, pro které byla "covidová" situace, ale i letošní situace s distanční výukou pořád krokem do neznáma, pro nás to jsou „boty, ve kterých umíme velmi dobře chodit“, a to zejména díky březovskému systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

PaedDr. Ludvík Zimčík

ředitel škol na konci světa

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout