Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Práce, radost, smích, tolerance

Vize vzdělávání pro 21.století vychází z naděje na lepší svět, ve kterém vzdělání pomáhá překlenout rozdíly mezi lidmi a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ve vzdělání by mělo dojít k propojení soutěže, která motivuje, spolupráce, která posiluje a solidarity, která sjednocuje.

PaedDr. Ludvík Zimčík
PaedDr. Ludvík Zimčíkředitel škol na konci světa

Jsme malá, ale dynamická venkovská škola ve Zlínském kraji, preferující individuální přístup k dětem a žákům, vstřícná vzdělávacím potřebám nastupujicích generací. Svým přístupem a důrazem na efektivní využívání informačních technologií dokazujeme, že předškolní vzdělávání, základní vzdělávání i střední vzdělávání (lyceum) nemusí být pro žáky jen nudnou povinností, ale také naplňující radostí.

Máme propracovaný model individuálního vzdělávání žáků, který využívá on-line i off-line výuku pro I. i II. stupeň ZŠ.
Máme propracovaný model dálkového vzdělávání ve střední škole - obor Kombinované lyceum, který využívá on-line a off-line výuku a konzultace.
Kontakt se školou je tak možný ze všech míst zeměkoule s přístupem k internetu, a to nepřetržitě, neustále.

mapka.jpg

Oficiální název

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová

IČO: 70937303
DIČ: CZ70937303 

Obory vzdělání

79-01-C/01 Základní škola

79-01-B/01 Základní škola speciální

78–42–M/06 Kombinované lyceum  - Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Škola organizuje Kurzy pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání ve Zlínském kraji.

Škola sdružuje

Lyceum - kapacita 120 žáků
Základní škola - kapacita 1100 žáků
Základní škola speciální - kapacita 30 žáků
Mateřská škola - kapacita 46 dětí
Školní družina - kapacita 60 žáků
Školní jídelna - kapacita 110 jídel

Škola - prostředí, které motivuje

V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení se. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se, řešit problémy a sociálním dovednostem.
Proměňujeme školu v prostředí, kde se dětem s různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.
U nás jsou respekt k žákovi, diskuze, individuální přístup a tolerance nejen frázemi, ale skutečnou každodenní realitou, ve zkratce PRST = PRÁCE, RADOST, SMÍCH, TOLERANCE.

Individuální vzdělávání - možnost volby

Individuální vzdělávání je v podmínkách českého školství jedna z alternativních edukačních koncepcí. Naši individuálně vzdělávaní žáci se mohou zúčastňovat všech akcí školy organizovaných pro příslušný věkový stupeň. 
Individuální vzdělávání má i tu výhodu, že lze počkat, až dítě pro určitou látku dozraje, a neučit ho to proto, že to teď mají probírat všichni žáci. Kdo z rodičů to někdy vyzkoušel, ví, jak efektivní může individuální vzdělávání být, jak jsou děti spokojené.

Imoodle - používání informačních technologií je prostředkem, ne cílem

Naše škola všem žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE (imoodle) - podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály.

Naše škola nabízí individuální vzdělávání jak na prvním stupni, tak na druhém stupni a jako jediní v celé republice využíváme pro komunikaci s žáky a jejich rodiči (a také dalšími vzdělavateli) unikátní systém řízení - škola opakovaně podává informace rodičům, má propracovaný program interakce škola – rodina - imoodle, vnitřní sociální síť - eŽákovka, mailové informace, online výuka, informace na sociálních sítích - školním Facebooku, Twitteru, Linkedinu, Instagramu.

Veškerý tento náš servis v podobě imoodle, online výuky, eŽákovky, emailů, informací na sociálních sítích - školním Facebooku, Twitteru, Linkedinu, Instagramu, aj. je něco navíc, co žádná škola všem žákům nenabízí. Naše nabídka spočívá v tom, že nabízíme rodičům nadstandard – což ze zákona nemusíme – metodické vedení během školního roku. Za průběh vzdělávání v případě individuálně vzdělávaných žáků však zodpovídají rodiče (zákonní zástupci).

Stejně je to s online výukou.

Březovská virtuální třída je virtuální vzdělávací prostředí, kde na jedné straně jsou žáci, na druhé učitel. Pomocí tohoto prostředí, s využitím MS TEAMS, nabízíme MOŽNOST PRAVIDELNÉ ONLINE VÝUKY, ale nenahrazujeme výuku, o kterou se mají starat zákonní zástupci.

Pro individuálně vzděláváné žáky nabízíme od čtvrtého do devátého ročníku v některých předmětech (ČJ, MAT, FYZ, AJ, CHE, D, ZE, PIS, VLA, PŘI aj.), vždy ve stejný den a hodinu on-line výuku. Individuálně vzdělávaný žák si může  spustit Skype pro firmy (od školy dostane uživatelské jméno) a přes odkaz na eŽákovce se přímo přihlásit do online výuky. Ale v žádném případě nemůžeme úplně nahrazovat vzdělávání za rodiče (zákonné zástupce).

Ve škole používáme tisíce digitálních učebních materiálů a pro jejich efektivní využívání využíváme LMS MOODLE (imoodle). IMOODLE umožňuje tyto materiály nejen strukturovaně ukládat (v našem případě podle ročníků, a měsíců školního roku, a jednotlivých vyučovacích předmětů) a archivovat, ale hlavně efektivně využívat při vlastní výuce ve škole, při domácí přípravě žáků, plnění domácích úkolů i pro online testování a také velmi výhodně pro individuální vzdělávání našich žáků, které máme po celé republice i v zahraničí.

0
ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
0
ŽÁKŮ V INDIVIDUÁLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
0
STUDENTŮ LYCEA
0
SLEDUJÍCÍCH NA FACEBOOKU
0
SLEDUJÍCÍCH NA FACEBOOKU

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

Image
Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout