Školy Březová – střední odborná škola, základní škola
a mateřská škola, Březová, okres Uherské Hradiště

Způsob studia

Dálková forma studia

se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými online konzultacemi v rozsahu 200 hodin konzultací za rok. Samostudium probíhá prostřednictvím e-learningového systému (internetové školy moodle – dále jen „i-moodle“). Na závěr každého pololetí probíhají pololetní zkoušky (v lednu a červnu).

Je založena na samostatném studiu s využitím komunikace se školou prostřednictvím internetu. Studium spočívá v tom, že studenti postupují svým tempem a připravují se v čase, který jim nejvíce vyhovuje, a to v domácím prostředí. Studují jednak z textů speciálně připravených pro účely tohoto studia, jednak z učebnic schválených MŠMT pro střední školy.

Pro vyučované předměty byly vytvořeny studijní texty, které provázejí každý vyučovaný předmět a téměř plně nahrazují výklad a vedení učitele v hodině. Navíc studentům prostřednictvím interaktivních testů (s klíčem, vyhodnocením) poskytuje okamžitou informaci, zda učivo správně pochopili.

Je to studium samostatné, podporované speciálně zpracovanými studijními pomůckami (oporami). Individuální studium v maximální možné míře využívá pro vzdělávací proces multimediálních prostředků a informačních technologií. Studující jsou převážně nebo zcela fyzicky odděleni od naší školy, která jejich studium jen řídí a podporuje.

Způsob výuky, který si student zvolí, ten je jen a jen na něm – orientační seznam učebnic od školy dostane, proto mu nic nebrání v tom, aby se učil i "klasicky", pokud mu to vyhovuje.

Status studenta

V dálkové formě studia na SOŠ status studenta máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

·    Zdravotní pojištění: úhrada státem do dovršení 26. roku

·    Sociální dávky (přídavky aj.) do 26. roku věku

·    Slevy v dopravě, kultuře a podobně

Jak je to se sociálním pojištěním

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Jakmile student dosáhne 18 let, přestává jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za něj nehradí stát. Pokud nevykonává výdělečnou činnost, nemusí pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod.

Internetová škola moodle

Je to virtuální škola poskytující mnohostrannou podporu individuální výuky. Prostřednictvím Internetu rozšiřuje výukové materiály, které mohou studenti sledovat odkudkoliv pomocí běžného prohlížeče www.

Internetová škole moodle (dále jen „i-škola moodle“) je něco navíc - má pomoci - je tam řada nejrůznějších výukových materiálů, které studentu mohou pomoci při vysvětlování učiva, při poskytování zpětné vazby. Výukové materiály jsou v multimediální podobě, tj. vedle textů obsahují vyobrazení, fotografie, videoklipy, zvukové sekvence, literární či hypertextové odkazy aj. Jedná se o studijní materiály v podobě PDF, náslechy, animace, obrázky a odkazy na web. Jsou zde tematické plány, okruhy přezkoušení na jednotlivá pololetí, aby student věděl, co se má učit a z čeho bude za pololetí přezkušován.

Pro prověřování jeho znalostí jsou v i-moodle připraveny úkoly, cvičné testy a testy hodnocené. Jsou to různé typy úkolů, v nichž má student prokázat osvojení vědomostí a dovedností, pochopení souvislostí a vztahů mezi klíčovými oblastmi učiva, schopnosti syntetizovat dílčí poznatky a aplikovat učivo v určité oblasti odborné praxe.

Během školního roku bude hodnocen student také průběžně.

Přístupové heslo do i-moodle získá student na začátku školního roku.

Personální a technické zabezpečení výuky

Jmenný seznam a kvalifikace jsou uveřejněny na webu školy, na i-moodle.

Každý učitel má emailovou adresu, mobilní telefon, skype adresu.

Jedním z předpokladů k úspěšnému studiu je počítač (notebook, rychlý telefon) s připojením k internetu. Emailová adresa a jiné komunikační spojení (Skype, Viber) je samozřejmostí.

Vždycky má student možnost se školou nejrůznějšími způsoby komunikovat – osobně, telefonem, mailem, přes skype, přes facebook, google +.

Online konzultace

Účast na online konzultacích není povinná, zvolit si může student pouze tu výuku, kterou potřebuje či chce.

Online konzultace - virtuální třída

Online konzultace nabízíme pro všechny vyučovací předměty.

Online výuka probíhá přes Microsoft Teams. Učitel před začátkem konzultace "vyvěsí" na eŽákovce odkaz, pomocí kterého je možné se připojit do skupinového hovoru. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi v reálném čase, posílat textové zprávy a sdílet soubory, obrázky, materiály, prezentace, nebo pracovat na virtuální tabuli. Jediným omezením je hardwarové vybavení počítače (notebooku, tabletu) žáka a rychlost připojení k internetu.

Postup:

1. přihlašte se do aplikace Teams pomocí školního Microsoft účtu (pokud neznáte přihlašovací údaje, napište na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

2. klikněte na příslušný odkaz online konzultace v eŽákovce (nástěnka na pravé straně, případně v záložce Online konzultace)

3. přepněte se na Teams a do hodiny vstupte. Mělo by vám vyskočit okno pro vstup do schůzky (hodiny).

Video, jak do konzultace vstoupit:

https://www.youtube.com/watch?v=rcMHp7VsCms

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Quantcast
OK
Odmítnout