Naše škola

ačkoliv se nachází těsně u slovenských hranic, je známá po celé republice, protože se někteří její žáci mohou učit i z domu. Do školy chodí téměř sto žáku, 300 žáků se učí doma. Škola na svém webu provozuje tzv. e-learning, tzn., že se žáci mohou učit přes internet a je úplně jedno, jestli sedí v lavici nebo doma na druhé straně zeměkoule. Na tomto webu najdou žáci přehledy učiva, mohou si zde udělat i testy, zhlédnout výukové video. Mezi děti vzdělávané po internetu často patří mladí sportovci, kteří se zúčastňují nejrůznějších soutěží po celém světě, děti, které byli šikanované, ale také děti, které jsou i zdravotně znevýhodněné.

Dříve měla škola jenom první stupeň, i tak jí hrozil zánik z toho důvodu, že ji navštěvovalo stále méně dětí. Mnozí rodiče dávali své děti do městských škol, protože si mysleli, že jedině tak jejich dítě dosáhne lepšího vzdělání. Dnes je to však jinak, škola má 400 žáků.

skola

znak obceBřezová

je malá vesnice asi s tisícovkou obyvatel. Jelikož se nachází pod vrchy Velkého Lopeníka, Studeného Vrchu a Straňaského kopce, jsou tyto tři kopce vyobrazeny na znaku. Název naší obce je odvozen od bříz, které zde hojně rostly, a proto je tento strom také vyobrazena na znaku. Lilie, která je vyobrazena na znaku, je odvozena od kostela, který zde byl postaven v letech 1747-1749. Ten byl zasvěcen sv. Janu Křtiteli a Panně Marii. Poté byl postaven větší novogotický kostel sv. Cyrila a Metoděje, od toho je zase na obecních symbolech dvojramenný kříž sv. Cyrila a Metoděje.

 

brezova letecky

 

Kraj: Zlínský
Okres: Uherské Hradiště
Obec s rozšířenou působností: Uherský Brod
Katastrální výměra: 13,77 km²
Nadmořská výška: 433 m.n.m
Počet obyvatel: 1085
Poštovní směrovací číslo: 687 67

(Zdroj: webové stránky obce)

Obecní úřad

je orgánem naší obce, schází sa tu obecní zastupitelstvo a slouží jako správa obce. Úřad obce je hlavní politické sídlo a spravuje celou obec. Zastupitelstvo obce Březové se stává z devíti osob. Budova obecního úřadu je využita i jako ordinace, pošta, kadeřnictví a obřadní místnost, kde si možú zdejší soubory sjednat zkoušky a kde se pořádají akce jako setkání padesátníků na cyríle a vítání občánků. Od obecního úřadu také vycházejí všechny slavnostní průvody. Současným starostou je pan Josef Trecha, místostarostou paní Světlana Moravčíková.

obecni urad

Památkový domek č. p. 115

V obci sa nacházá budova, keré sa říká „domeček.“ Pred pár rokama sa obec rozhodla, že zrekonstruuje takto poškozenú, avšak nádhernú budovu. Dnes je tato stavba klenotem a jedním z hlavních znakú Brezovej. Konajú sa tu akce všeckého druhu, jako novoroční vatra, zahajování hodů a další různé aktivity, jako například srazy ročníkú, oslavy. V temto kulturním centru možete vidět exponáty z dob minulých: drevené vozy, zastaralé stroje, a tak dál. V interiéru sa pokocháte krásným, zdobeným a unikátním nábytkem a vybavením, výstava dobových fotek a krojů je též súčásťú tohoto moravského muzea. Sú aj k vidění čagany, varečky, a další výrobky, keré sú vyrobené pred druhú svetovú válkú z dreva místních lesú. Je tu též svaz důchodkyň, keré si povedajú „babulky“ a varja tu různé místní dobroty (magaše, báleše, vdolky, zelnicu, podlesníky a další, keré sú vydané aj knižně). Domek je postavený z kotovic (hliněných cihel) a strecha je z eternitu. Původním majitelem byl obyčejný občan prezdívaný „Kurýněc,“ a proto o něm nejsú žádné historické záznamy.

domek

Čagankár

nebo čaganár je charakteristický místní řemeslník, který vyráběl hole, tzv. čagany. Čaganári je často vyráběli z dřeva z okolních lesů, pro které si chodili hlavně v noci, aby je hajní nechytili. Dřevo se nejprve napařilo, pak ohýbalo na „soše“, poté se obrábělo a leštilo. Čagany pak chodili prodávat na trhy. Svízele tohoto povolání zachytila i tato písnička:

„Mala som mužíčka čaganára
a uon ně utonul u Dunaja,
chytajtě ho, hladajtě ho,
najděte čagany vedla něho.“

Zdroj: KUKULKA, J., ZEMÁNEK, J., ZEMEK, M. Březová. Dějiny obce pod Lopeníkem. Praha: 1980.

Extra třída - projekt realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin, který pomáhá zlepšit úroveň znalostí dětí a život v jejich komunitě. V červnu 2014 EDUin vyhlásil již třetí kolo tohoto programu, do kterého se přihlásila i naše škola, ZŠ a MŠ Březová. Odborná porota obdržela ke grantovému řízení celkem padesát čtyři přihlášek, z kterých nakonec vybrala třicet, mezi nimi byla i ta naše. Naším cílem bylo vytvořit Interaktivní stezku po Březové pomocí QR kódů. Z místních památek či zajímavostí jsme vytvořili sedm stanovišť, každé z nich bude opatřeno QR kódem, po jeho načtení aplikací v „chytrém“ telefonu nebo na tabletu se zájemci objeví informace nejen naučného charakteru, ale i kvízy i dokonce ukázky z lidových písní.

10/2014 Extra třída

Přihlásili jsme se s  projektem Interaktivní putování po Březové. Od Nadačního fondu Tesco se ucházíme o 30 000 Kč. Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.

Stránky projektu a naše prezentace >

12/2014 Získali jsme grant

Získali jsme grant ve výši 30 000,- Kč na vytvoření interaktivní naučné stezky. Grantová komise hodnotí projekt naší třídy "Interaktivní putování po Březové" jako velmi zdařilý a rozhodla o přidělení finanční podpory. Komise oceňuje kvalitní přípravu, hezký klip, inovativnost projektu, využití moderních technologií, zřejmý přínos pro celou obec. Obsah informačních tabulí a odkazů ke QR kódům budou vymýšlet žáci sami. Samotní žáci si taktéž stanovili odměnu, příspěvek na Anglii ve výši 5 000,- Kč, kterou jim budou moci přidělit nejrůznější sponzoři.

01/2015 Setkání se starostou

Dvě mouchy jednou ranou - tímto úslovím bychom mohli popsat splnění prvních našich milníků v rámci projektu Extra třída. Setkali jsme se totiž s panem starostou Josefem Trechou, kterého jsme seznámili s naším záměrem vybudovat Interaktivní putování po Březové. Mimo jiné jsme se domluvili na podobě informačních tabulí, jaké informace by na nich neměly chybět a co všechno bude potřeba udělat u Kyselky.

02/2015 Videoreportáž

Od schválení našeho projektu v rámci Extra třídy již uběhly dva měsíce, a proto bychom vám chtěli ve stručnosti popsat, jak na našem Interaktivním putování po Březové pracujeme. K tomuto účelu jsme vytvořili videoprezentaci

03/2015 Webové stránky

Začínáme kompletovat webové stránky projetku.

04/2015 Extra třída v akci

Vrhli jsme se na přípravu informačních tabulí. Sešity a učebnice jsme vyměnili za pořízy a sekyrky a pustili jsme se do zbavování kůry našich budoucích tabulí. Možná i díky úvodní ukázce pana starosty nám šla práce skutečně jako po másle.

05/2015 Uklízíme okolí kyselky

Naším úkolem bylo vyčistit okolí kyselky, ošmirglovat lavičky se stolem a lépe zpřístupnit cestu ke kyselce. Hned ráno nám přivezli kameny, které jsme museli snést ke kyselce. Mezitím holky hrabaly listí a nepořádek a ostatní kluci čistili ohniště a sbírali odpadky. Mysleli jsme si, že to zvládneme raz dva, ale poté, co jsme začali šmirglovat posezení, hned nás ten optimismus přešel. Ale i to jsme zvládli. V průběhu nám přišli na pomoc ještě další pracovníci obce, se kterými jsme udělali schody a zábradlí. Skončili jsme o něco později, než jsme chtěli, ale kyselka je uklizena.

 

O nás

extratrida m

Desatero správného turisty

1.     Úsměv a dobrou náladu měj!
2.     Hodně pij! Hlavně vodu! Alkohol síly ubírá!
3.     Zásadně nekuř! V přírodě plíce si pročistíš.
4.     Nekřič! Chovej úctu k lesní zvěři i lidem!
5.     Na zem nic neodhazuj a kamaráda za to pokárej!
6.     O svačinu s kamarády se poděl! Jednou se ti to vrátí.
7.     Pořádné boty si vezmi!
8.     Kyselky se napij! Tělo i ducha osvěžíš!
9.     Nezakládej oheň! Ač je dobrý sluha, lesům je zlý pán.
10.   Kochej se krásou, ale ruce nechej v kapse.

Na projektu spolupracovali

Školy Březová    Obec Březová

Extra Třída    Nadační fond Tesco