Extra třída - projekt realizovaný Nadačním fondem Tesco ve spolupráci s obecně prospěšnou společností EDUin, který pomáhá zlepšit úroveň znalostí dětí a život v jejich komunitě. V červnu 2014 EDUin vyhlásil již třetí kolo tohoto programu, do kterého se přihlásila i naše škola, ZŠ a MŠ Březová. Odborná porota obdržela ke grantovému řízení celkem padesát čtyři přihlášek, z kterých nakonec vybrala třicet, mezi nimi byla i ta naše. Naším cílem bylo vytvořit Interaktivní stezku po Březové pomocí QR kódů. Z místních památek či zajímavostí jsme vytvořili sedm stanovišť, každé z nich bude opatřeno QR kódem, po jeho načtení aplikací v „chytrém“ telefonu nebo na tabletu se zájemci objeví informace nejen naučného charakteru, ale i kvízy i dokonce ukázky z lidových písní.

10/2014 Extra třída

Přihlásili jsme se s  projektem Interaktivní putování po Březové. Od Nadačního fondu Tesco se ucházíme o 30 000 Kč. Příspěvek na propagaci projektu od Nadačního fondu Tesco 1 500 Kč.

Stránky projektu a naše prezentace >

12/2014 Získali jsme grant

Získali jsme grant ve výši 30 000,- Kč na vytvoření interaktivní naučné stezky. Grantová komise hodnotí projekt naší třídy "Interaktivní putování po Březové" jako velmi zdařilý a rozhodla o přidělení finanční podpory. Komise oceňuje kvalitní přípravu, hezký klip, inovativnost projektu, využití moderních technologií, zřejmý přínos pro celou obec. Obsah informačních tabulí a odkazů ke QR kódům budou vymýšlet žáci sami. Samotní žáci si taktéž stanovili odměnu, příspěvek na Anglii ve výši 5 000,- Kč, kterou jim budou moci přidělit nejrůznější sponzoři.

01/2015 Setkání se starostou

Dvě mouchy jednou ranou - tímto úslovím bychom mohli popsat splnění prvních našich milníků v rámci projektu Extra třída. Setkali jsme se totiž s panem starostou Josefem Trechou, kterého jsme seznámili s naším záměrem vybudovat Interaktivní putování po Březové. Mimo jiné jsme se domluvili na podobě informačních tabulí, jaké informace by na nich neměly chybět a co všechno bude potřeba udělat u Kyselky.

02/2015 Videoreportáž

Od schválení našeho projektu v rámci Extra třídy již uběhly dva měsíce, a proto bychom vám chtěli ve stručnosti popsat, jak na našem Interaktivním putování po Březové pracujeme. K tomuto účelu jsme vytvořili videoprezentaci

03/2015 Webové stránky

Začínáme kompletovat webové stránky projetku.

04/2015 Extra třída v akci

Vrhli jsme se na přípravu informačních tabulí. Sešity a učebnice jsme vyměnili za pořízy a sekyrky a pustili jsme se do zbavování kůry našich budoucích tabulí. Možná i díky úvodní ukázce pana starosty nám šla práce skutečně jako po másle.

05/2015 Uklízíme okolí kyselky

Naším úkolem bylo vyčistit okolí kyselky, ošmirglovat lavičky se stolem a lépe zpřístupnit cestu ke kyselce. Hned ráno nám přivezli kameny, které jsme museli snést ke kyselce. Mezitím holky hrabaly listí a nepořádek a ostatní kluci čistili ohniště a sbírali odpadky. Mysleli jsme si, že to zvládneme raz dva, ale poté, co jsme začali šmirglovat posezení, hned nás ten optimismus přešel. Ale i to jsme zvládli. V průběhu nám přišli na pomoc ještě další pracovníci obce, se kterými jsme udělali schody a zábradlí. Skončili jsme o něco později, než jsme chtěli, ale kyselka je uklizena.

 

O nás

extratrida m

Desatero správného turisty

1.     Úsměv a dobrou náladu měj!
2.     Hodně pij! Hlavně vodu! Alkohol síly ubírá!
3.     Zásadně nekuř! V přírodě plíce si pročistíš.
4.     Nekřič! Chovej úctu k lesní zvěři i lidem!
5.     Na zem nic neodhazuj a kamaráda za to pokárej!
6.     O svačinu s kamarády se poděl! Jednou se ti to vrátí.
7.     Pořádné boty si vezmi!
8.     Kyselky se napij! Tělo i ducha osvěžíš!
9.     Nezakládej oheň! Ač je dobrý sluha, lesům je zlý pán.
10.   Kochej se krásou, ale ruce nechej v kapse.

Na projektu spolupracovali

Školy Březová    Obec Březová

Extra Třída    Nadační fond Tesco